Copyright Notice

Copyright Notice

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Shopgids en het logo van Shopgids, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Shopgids / EEN Media. Shopgids behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website ( de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Shopgids / EEN Media. De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopgids is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Shopgids heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze site te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Shopgids, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Shopgids heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.